อื่น ๆ

 

คำค้น:

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

อ่านสไลด์ง่ายนิดเดียว=Easy guide to blood sme..
ศรัญญา พงษ์อุดม||โรงพยาบาลอุดรธานี...
การพยาบาลอาชีวอนามัย:แนวคิดและการปฏิบัติ/พิมพ..
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
การพยาบาลอายุรศาสตร์/ผู้เขียน, ประทุม สร้อยวง..
ประทุม สร้อยวงศ์||มหาวิทยาลัยเชียงใ..
การหกล้มในผู้สูงอายุ : การป้องกันและดูแลรักษา..
จิตติมา บุญเกิด,บรรณาธิการ||มหาวิทย..
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน=Family medicine and..
สรญา แก้วพิทูลย์||มหาวิทยาลัยเทคโนโ..
กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประย..
ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์||สุภาภรณ์ ว..
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ..
เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง||ยุพาวรรณ ทองตะ..
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย/บรรณาธิการ, เกื้อเกียร..
เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์,บรรณาธ..
สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสา..
สุทิสา ถาน้อย
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด/นริสา วงศ์พนารักษ์
นริสา วงศ์พนารักษ์||มหาวิทยาลัยมหาส..
ภาวะโรคร่วมที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิตเภท=Common..
ศิริจิต สุทธจิตต์||มหาวิทยาลัยเชียง..
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์ =Emergency psychia..
เดชา ลลิตอนันต์พงศ์||จุฬาลงกรณ์มหาว..
ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล =Skills of nursi..
อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์||มหาวิทยาลัยเช..
นิติเวชคลินิก/อัมพร แจ่มสุวรรณ
อัมพร แจ่มสุวรรณ||มหาวิทยาลัยขอนแก่..
เทคนิคการบริหาร/โชติ บดีรัฐ
โชติ บดีรัฐ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0/กฤติน ก..
กฤติน กุลเพ็ง
ตำราอายุรศาสตร์ 1=Internal medicine/บรรณาธิกา..
สาธิต คูระทอง,บรรณาธิการ||มหาวิทยาล..
จักษุวิทยา รามาธิบดี / บรรณาธิการ, อาภัทรสา เ..
อาภัทรสา เล็กสกุล,บรรณาธิการ||มหาว..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุดhttp://online.pubhtml5.com/acks/pscj/httponline.pubhtml5.comacksfyfz  

ตำราหลักทางการพยาบาล 


รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 2)


รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3)

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2562

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.