ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

คำค้น:

 

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1/บรรณาธิการ,ว..
วันดี โตสุขศรี,..
การพยาบาลพื้นฐาน/สุปาณี เสนาดิสัย,ว..
สุปาณี เสนาดิสั..
  มี review
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล เล่ม 1=Bas..
ณัฐสุรางค์ บุญจ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค =Handbook ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
ปัญหาระบบทางเดินอาหาร :การดูแลแบบบู..
กาญจนา ร้อยนาค|..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ/จิณ..
จิณพิชญ์ชา มะมม..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต:ศาสตร์แ..
สายฝน เอกวรางกู..
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล=L..
อภิรดี นันท์ศุภ..
การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร..
ฐิติพร อิงคถาวร..
ตาแห้งและโรคผิวตา =Dry eye and ocul..
ภิญณิตา (ประภาส..
ศัลย์เสวนา :การพยาบาลศัลยศาสตร์และห..
ไพรสุดา บัวลอย,..
จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล =Ethics of ..
มณี อาภานันทิกุ..
ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน=..
บุญทิพย์ สิริธร..
ตำราโรคไตเรื้อรัง/บรรณาธิการ,สุรศัก..
สุรศักดิ์ กันต..
สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบทางเดินอาหา..
อัญญานีย์ บุโรด..

วัสดุฯแนะนำ

คู่มือสืบค้นห้องสมุด
คู่มือ การสืบค้นห้องสมุด UlibM

คู่มือ การต่ออายุหนังสือผ่านช่อง
ทางออนไลน์


คู่มือ การใช้งานฐานข้อมูล PubMed


  

รายชื่อตำราหลักทางการพยาบาล

คลังความรู้ สถาบันพระบรมราชชนก

ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล

ข่าว/หนังสือพิมพ์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.