ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

คำค้น:

 

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1/บรรณาธิการ,ว..
วันดี โตสุขศรี,..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ=Trauma nursing/..
ไสว นรสาร,บรรณา..
การพยาบาลพื้นฐาน/สุปาณี เสนาดิสัย,ว..
สุปาณี เสนาดิสั..
  มี review
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : กา..
พรศิริ พันธสี||..
  มี review
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล เล่ม 1=Bas..
ณัฐสุรางค์ บุญจ..
โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง..
จงจิตร อังคทะวา..
ต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก /..
วชิร คชการ
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลแนวคิดและกา..
อารี ชีวเกษมสุ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค =Handbook ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1=Pediatrics /ป..
ประยงค์ เวชวนิช..
กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 =Pediatrics/ป..
ประยงค์ เวชวนิช..
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม =Intercul..
เมตตา วิวัฒนานุ..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช :ประเด็นส..
สุรชัย ลิขสิทธิ..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช :ประเด็นส..
สุรชัย ลิขสิทธิ..
ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์ไนติงเกล=Flor..
อุดมรัตน์ สงวนศ..
10+ โรคผิวหนังต้องรู้ /บรรณาธิการ ว..
วาสนา วชิรมน,บร..

วัสดุฯแนะนำ

คู่มือสืบค้นห้องสมุด
คู่มือ การสืบค้นห้องสมุด UlibM

คู่มือ การต่ออายุหนังสือผ่านช่อง
ทางออนไลน์

 


  

รายชื่อตำราหลักทางการพยาบาล

คลังความรู้ สถาบันพระบรมราชชนก

ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล

ข่าว/หนังสือพิมพ์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.